2 months later

EXPLANATIONS OF THE WORLD: GEOMIMESIS | 2016


heavy traffic of highway 4, small scale greenhouses, creeping thistles, platonic solids, core samples, grafted biopolymers, hologram plastic sheets found from the attic, speculative minerals, peruvian organic banana peels
installation view Ars Kärsämäki, FI

Ajatellessamme maisemaa mieleemme tulee jokin meistä irrallaan oleva näkymä. Haluan todeta maiseman alkavan silmistäni; mitään etäisyyttä ei ole. Puihin, taloihin ja ihmisiin – niin sanottuihin kohteisiin – saattaa olla välimatkaa. Taivas ja ilmakehä ovat kuitenkin kiinni minussa. Valo kohtaa ja ympäröi minut kuten kaiken muunkin.
[Pekka Hepoluhta, esseestä Maalarin maisema (2011)]

The end of our foundation is the knowledge of causes, and secret motions of things; and the enlarging of the bounds of human empire, to the effecting of all things possible. [...] We have also precious stones, of all kinds, many of them of great beauty and to you unknown. [...]
[Francis Bacon, The New Atlantis (1627)]

 

Viisi Platonin kappaletta tunnettiin jo muinaisina aikoina paljon ennen Platonia. Tetraedrit on koottu optikkoliikkeen hylätyn silmälasitelineen lasiputkista. Toisin kuin tavalliset polymeerit, biopolymeerit koostuvat monenlaisista monomeereistä ja muodostavat erilaisia, usein hyvin mutkikkaita rakenteita. Yrityksessä muodostaa uusia maailmankuvia on muovimassalla vartettu yhteen navetan seinustalta kerättyjä nokkosen, ruusun, pajun, tuomen ja koivun varsisolukoiden kappaleita.

Applikoidussa poikkileikkauskaaviossa havainnollistetaan yleisesti maankuoren poimuttumismekanismeja ja niiden kuvaamista. Kairausnäytteet ovat sarjaan kytkettyjen loisteputkivalaisinten ympärille teipattuja suikaleita löydetyistä, taustakuvamaisista valomainoksista. Hämärässä loisteputket ja mineraalinäyttö hehkuvat samaa valoa. Spekulatiivisten mineraalien kuvat ovat samalla kuvia teknologiasta ja sen rajoista. Immateriaalisiksi mielletyt tiedostot eivät ole pilvessä eivätkä ihmiset verkossa vaan kaikki on kiinni raudassa, mineraaleissa, mikroaaltosäteilyssä, viileiden ilmastojen palvelinkeskuksissa. Mineraalien esikuvina ovat toimineet marraskuisen Skotlannin vuorovesirantojen kätköt ja kuvitelmat Maan vaipan syvyyksien tapahtumista.

Navetan aliset pelto-ohdakkeet kurottuvat näyttelytilan lattian raoista. Niiden suojaksi on taivuteltu näyttelytoimiston vintiltä kaivettuja akryylilevyjä. Suomen pisimmän, 1 295 kilometrin pituisen valtatien raskas liikenne kuohuu ja pyörteilee vasten navetan seinää.